Keizersgracht Mediation

MEDIATION: EEN GUNSTIG ALTERNATIEF

Onder begeleiding van een onafhankelijke derde lossen partijen zelf hun conflict op. In de Verenigde Staten en in Canada is mediation een reeds lang bestaand fenomeen: ruim zestig procent van de zakelijke geschillen wordt langs die weg opgelost. Binnen de juridische dienstverlening heeft ook in Nederland mediation zijn intrede gedaan.

Procederen heeft nadelen: hoge kosten, veel tijdverlies, vaak een definitief einde van de relatie én een onzekere uitkomst! Mediation biedt een gunstig alternatief.

Keizersgracht Mediation Centrum (KMC) 

Wat biedt het Keizersgracht Mediation Centrum (KMC) B.V.?

  • Analyse door deskundigen van alle geschillen
  • Voorkeursbehandeling: directe actie, geen wachttijden
  • Behandeling door gekwalificeerde mediators

  • Sterk concurrerend uurtarief.
  • Periodiek ‘Rechtgezet’ met o.a. mediation-informatie en de digitale nieuwsbrief 6 maal per jaar.

Wat garandeert het KMC?

  • Geheimhouding, onafhankelijkheid en neutraliteit
  • Faciliteiten voor mediation-sessies
  • Duidelijke rapportage.

  • Een eventuele vaststellingsovereenkomst
  • Alle zaken worden behandeld conform het reglement van het Nederlands Mediation Instituut (NMI).

Klik hier

Meer informatie over Keizersgracht Mediation

.

Klik hier
logo_t

Voor meer informatie, vragen of een offerte kunt u zich uiteraard te allen tijde wenden tot een van onze medewerkers.

Akerstraat 140 6417 BR Heerlen | Telefoon: 045 574 0303 | jurist@keizersgracht.nl